Valjaat ruohotrimmereihin ja raivaussahoihin

Saatavana seuraavaat valjasmallit
Kaksoisvaljaat
Yleisvaljaat ADVANCE PLUS
Ammattivaljaat ADVANCE XXL
Ammattivaljaat ADVANCE PLUS