Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 7.11.2017

REKISTERINPITÄJÄ

Konekorjaamo A.Vainikka Oy (Y-tunnus: 0503545-6)
Harkkoraudantie 8, 00700 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jussi Lehtonen
Puhelin 044-2030 475

Sähköposti: [email protected]

REKISTERIN NIMI

Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n asiakasrekisteri, tässä koskien verkkokauppaa www.konetalovainikka.fi.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n (www. konetalovainikka.fi) asiakkaaksi, ostanut konetalovainikka.fi.:stä tavaraa ja/tai osallistuu Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

Pidemmän version voit lukea tästä https://konetalovainikka.fi/tietosuoja/

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Konekorjaamo A.Vainikka Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Konekorjaamo A.Vainikka Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Konekorjaamo A.Vainikka Oy:lle, sähköpostitse yllä mainitulle rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Syntymäaika/henkilötunnus
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n käytössä, paitsi Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia, tai Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n verkkokaupan (www.konetalovainikka.fi) hallinnallista käyttäjäoikeutta. Rekisteri sijaitsee Konekorjaamo A.Vainikka Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.